Com funciona l'IVA a Andorra?

Iva En Andorra

Què és IGI (l'IVA d'Andorra)?

Al contrari del que passa a Espanya, a Andorra no apliquem l'IVA o l'impost sobre el valor afegit.

Sinó que en territori andorrà, apliquem l'IGI o Impost General Indirecte.

Aquest impost és el que grava la venda de béns o la prestació de serveis que es realitzen per part dels professionals i empresaris al Principat.

Ara bé, quan la gent considera que l'IVA o l'IGI té molts més avantatges que el que s'aplica a Espanya… quanta raó tenen?

Queda't a descobrir-ho.

 

Quants tipus d'IVA/IGI hi ha a Andorra?

A grossa manera, a Andorra els avantatges fiscals són molt més grans que a Espanya.

I com passa amb el conegut Impost de Societats, l'IVA no es queda enrere.

Es considera un dels més baixos d’Europa.

Perquè te'n facis una idea, el tipus general que s'aplica al lliurament de béns o amb la prestació de serveis és del 4,5%.

A Espanya, com bé saps, és del 21%.

Però això no és l'única cosa, perquè a Andorra, a més, hi ha altres productes o serveis que tenen una càrrega impositiva encara més baixa.

Vols quedar-te a conèixer-los? Perquè són:

  • El reduït (1%)
  • El súper reduït (0%)
  • El tipus especial (tributació al 2,5%)
  • I altres tipus.

Els veurem un per un.

 

Reduït (1%)

Hi ha alguns productes als quals se'ls aplica un IVA (IGI) reduït aquí a Andorra.

Mentre que a Espanya, aquest IVA reduït és del 4%-10%, al Principat només és d'un 1%.

Aquests productes són els aliments, l'aigua, els llibres o les revistes, entre d'altres.

Increïble, no et sembla?

 

Súper reduït (0%)

Si l'IVA (IGI) reduït t'ha semblat una genialitat, espera't conèixer el súper reduït.

En aquest cas, s'aplica a alguns productes i serveis com ara els medicaments, serveis hospitalaris, al lloguer d'immobles, l'adquisició de primer habitatge o a la transmissió d’aquesta ( acollin-te a exempcions), així com els serveis del sector educatiu.

A Espanya, aquest tipus de gravamen va del 0%-10%, mentre que aquí sempre és del 0%… o el que és el mateix: no s'hi aplica cap tipus d'IVA (IGI)

 

Tipus especial (tributació al 2,5%)

A més dels que acabem de citar, també hi ha una sèrie de productes i serveis als quals se’ls aplica un tipus especial de tributació.

Aquesta consta d'un 2,5% i es fa servir per als serveis d’àmbit educatiu, cultural i social, que no són efectuats per administracions públiques, així com l’adquisició d’obres d’art.

 

Altres tipus

Hi ha una excepció als tipus anteriors i s'aplica als serveis bancaris i financers.

Aquests tributen al 9,5% i es consideren els serveis amb més càrrega impositiva al país. Una dada molt curiosa si ho penses.

Ara que ja coneixes tots els tipus d'IVA o IGI, creiem que és important que també coneguis els terminis que hi ha per declarar a Andorra.

Treu paper i bolígraf i apunta, que això t'interessa.

 

Quins són els terminis de declaració de IGI?

Els terminis que hi ha en declarar l'IGI a Andorra són:

  • Semestral per a empreses o autònoms amb una facturació anual menor de 250.000€.
  • Trimestral per societats, la facturació de les quals està entre 250.000 i 3.600.000 euros anuals.
  • Mensual per a empreses on la facturació de les quals supera els 3.600.000 euros l'any.

Això sí, tingues en compte que independentment del termini que et toqui, has de comptar amb una llista de factures emeses i un altre de factures rebudes.

Hi haurà de constar la base imposable de cada factura i el tipus aplicable.

Per això, has de fer una distinció entre:

  • IVA repercutit.
  • IVA suportat en operacions interiors (dins del territori andorrà)
  • IVA suportat en importacions (productes o serveis contractats fora d'Andorra)

Quins models he de presentar?

La tributació de l'IGI a Andorra es fa de la manera següent.

Quan tributes pel règim general, has d'emplenar el model 900.

Mentre que si ho faràs per règim simplificat, ho faràs a través del model 910.

A més, un altre impost pels quals has de tributar a Andorra és l'IRNR o impost sobre la renda dels no residents.

Aquest es liquida de manera trimestral a través dels models 700, 710, 700A, 710A, 700B o 710B.

 

Com es factura des d'Andorra a Espanya?

Per acabar i abans de tancar aquest article, ens agradaria explicar-te com es factura l'exportació de béns i serveis des d'Andorra a Espanya.

Al final, si la teva intenció és venir aquí, potser t'interessi esbrinar-ho.

Exportació de béns

En aquest tipus d'exportació, a la factura no hi ha de constar cap càrrega impositiva.

Serà en declarar l'exportació a la duana quan s'apliqui el tipus impositiu que cal aplicar al país de destinació. Pot ser Espanya, França o… qualsevol.

 

Prestació de serveis

Amb l'entrada en vigor del Conveni de doble imposició, en la prestació de serveis tampoc no cal aplicar l'IGI.

En aquest cas, es tributa únicament a Andorra sense efectuar retencions de cap mena.

 

Necessites ajuda per traslladar la teva empresa a Andorra?

Des de PSF ens encarreguem d'ajudar-te a fer que el teu trasllad a Andorra sigui el més fàcil i agradable possible.

Ens n’encarreguem de tot: des de la teva empresa fins a la teva família perquè aconsegueixis que aquest canvi d'aires sigui el menys brusc  possible i passi a ser una experiència increïble.

Només ens has d'escriure un missatge  ( enllaç )i ens posarem en contacte amb tu per explicar-te com podem ajudar-te a començar la teva nova vida als Pirineus.