Beneficis fiscals d'Andorra

Simplicitat i baixa pressió Fiscal

Andorra és una de les destinacions d'Europa amb més inversió estrangera gràcies als seus beneficis fiscals i a les seves normes tributàries.

No hi ha impost de successions ni impost sobre el patrimoni.

Les empreses estan subjectes als següents impostos: l'impost de societats (IS) , l 'IRPF que afecta al titular de l'empresa, i un d'indirecte que és l'IGI. 

Beneficis fiscals d'Andorra

Impostos i contribucions a Andorra

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Aquest impost grava a l'activitat professional dels titulars de les empreses o dels que resideixen més de 183 dies a l'any al principat

 • 0% – fins a 24.000 € anuals
 • 10% – per més de 24.000 € anuals

L'impost general indirecte (IGI), és el més baix de tota Europa amb un 4,5%

Seria l'equivalent a l'impost espanyol (IVA), s'aplica sobre l'import de la prestació de servei o producte i no grava en el comerç internacional.

L'impost de Societats amb un tipus màxim del 10%

 • l'IS grava els beneficis realitzats per l'empresa
 • No grava als Holdings que tenen accions a altres empreses fòra del principat, gràcies a l'acord bilateral entre Espanya i Andorra sobre la doble imposició fiscal

Les empreses subjectes a un 2% d'Impost de Societats

Són aquelles que desenvolupen activitats de comerç, inversió i finançament internacional o gestió d'actius intangibles

L'Impost sobre la renda dels NO residents (IRNR) és d'un 10% de la renda percebuda:

Els no resident,  com són els treballadors fronterers que viuen a Espanya o a França i que exerceixen la seva activitat professional a Andorra o les persones que treballen puntualment a Andorra, estan subjectes a la fiscalitat andorrana via l'IRNR que seria del 10% de la renda percebuda

Les contribucions a la Seguretat Social es troben de les més baixes d' Europa

L'Impost sobre les plusvàlues de bens immobles andorrans

Aquest impost grava la venda d'un immoble i varia el seu percentatge depenent dels anys que hagi estat propietat del venedor. El Govern efectua una retenció del 5% de l'import de la plusvàlua durant un període de 3 a 6 mesos per verificar que no existeixen sancions administratives i per controlar el valor del bé declarat.

Cóm es calcula la Plusvàlua?

 • Venda dins del 1r any – 15%
 • Venda dins del 2n any – 13%
 • Venda dins del 3r any – 10%
 • Venda dins del 4t any – 9%

A partir del 4rt any la taxa disminueix en un 2% anual, el que significa que la propietat està lliure d'impostos després dels 10 anys de propietat.

En resum

SOCIETATS

10%

Impost de societats

RENDA

10%

Impost sobre la renda

IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques

0%

fins a 24.000 €

10%

de 24.001 € - 40,000 €

IGI

4,5%

Impost general indirecte (IGI) més baix a tot Europa.

SUCCESSIONS I HERÈNCIES

0

No hi ha impostos sobre successions o herències i les contribucions a la seguretat social es troben entre les més baixes d'Europa

IMMOBLESImpost sobre les plusvàlues sobre béns immobles andorrans

0 - 15%
 • Un tipus del 15% fins a 1 any.
 • Un tipus del 14% a partir d' 1 any
 • Un tipus del 13% a partir de 2 anys
 • Un tipus del 12% a partir de 3 anys
 • Un tipus del 10% a partir dels 4 anys
 • Un tipus del 8% a partir del 5 anys
 • Un tipus del 6% a partir dels 6 anys
 • Un tipus del 4% a partir dels 7 anys
 • Un tipus del 2% a partir dels 8 anys
 • Un tipus del 1% a partir dels 9 anys
 • Un tipus del 0% a partir dels 10 anys

A partir de l'any 4, la taxa disminueix en un 2% anual, el que significa que la propietat està lliure d'impostos després de 10 anys de propietat