Beneficis fiscals d'Andorra

Simplicitat i baixa pressió Fiscal

Andorra és una de les destinacions d'Europa amb més inversió estrangera gràcies als seus beneficis fiscals i a les seves normes tributàries.

No hi ha impost de succecions ni impost sobre el patrimoni.

Les empreses estan subjectes només a dos impostos de manera directa: l'impost de societats (IS) i l'impost general directe (IGI) i un de manera indirecta que afecta al titular de l'empresa IRPF.

Beneficis fiscals d'Andorra

Impostos i contribucions a Andorra

L'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Aquest impost grava a l'activitat professional dels titulars de les empreses o dels que resideixin més de 185 dies a l'any al principat

 • 0% – fins a 24.000 € anuals
 • 10% – per més de 40.000 € anuals

L'impost general indirecte (IGI), és el més baix de tota Europa amb un 4,5%

Seria l'equivalent a l'impost espanyol (IVA), s'aplica sobre l'import de la prestació de servei o producte i no grava en el comerç internacional.

L'impost de Societats amb un tipus màxim del 10%

 • l'ISI grava els beneficis realitzats per l'empresa
 • El sistema fiscal preveu avantatges durant els 3 primers anys d'activitat
 • No grava als Holdings que tenen accions a altres empreses fòra del principat, gràcies a l'acord bilateral entre Espanya i Andorra sobre la doble imposició fiscal

Les empreses subjectes a un 2% d'Impost de Societats

Són aquelles que desenvolupen activitats de comerç, inversió i finançament internacional o gestió d'actius intangibles

L'Impost sobre la renda dels NO residents (IRNR) és d'un 10% de la renda percebuda:

Els no residents com són els treballadors fronterers que viuen a Espanya o a França i que exerceixen la seva activitat professional a Andorra, o les persones que treballen puntualment a Andorra, estan subjectes a la fiscalitat andorrana via l'IRNR que seria del 10% de la renda percebuda

Les contribucions a la Seguretat Social es troben de les més baixes d' Europa

L'Impost sobre les plusvàlues de bens immobles andorrans

Aquest impost grava la venda d'un immoble i varia el seu percentatge depenent dels anys que hagi estat propietat del venedor. El Govern efectua una retenció del 5% de l'import de la plusvàlua durant un període de 3 a 6 mesos per verificar que no existeixen sancions administratives i per controlar el valor del bé declarat.

Cóm es calcula la Plusvàlua?

 • Venda dins del 1r any – 15%
 • Venda dins del 2n any – 13%
 • Venda dins del 3r any – 10%
 • Venda dins del 4t any – 9%

A partir del 4rt any la taxa disminueix en un 1% anual, el que significa que la propietat està lliure d'impostos després dels 12 anys de propietat.

En resum

SOCIETATS

10%

Impost de societats

RENDA

10%

Impost sobre la renda

IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques

0%

fins a 24.000 €

10%

de 24.001 € - 40,000 €

IGI

4,5%

Impost general indirecte (IGI) més baix a tot Europa.

SUCCESSIONS I HERÈNCIES

0

No hi ha impostos sobre successions o herències i les contribucions a la seguretat social es troben entre les més baixes d'Europa

IMMOBLESImpost sobre les plusvàlues sobre béns immobles andorrans

0 - 15%
 • Vendre dins del 1r any: 15%
 • Venda dins del 2n any: 13%
 • Venda dins del 3r any: 10%
 • Venda dins del 4t any: 9%

A partir de l'any 4, la taxa disminueix en un 1% anual, el que significa que la propietat està lliure d'impostos després de 12 anys de propietat