Creació d'una societat a Andorra

Ets un empresari o emprenedor i busques desenvolupar la teva activitat professional en un país amb una baixa pressió fiscal? Des de gener de 2013 la nova legislació andorrana permet la constitució de societats amb capital 100% estranger

Creació d'una societat a Andorra

Procés de constitució d'una societat pas a pas:

El capital social mínim d'una Societat de Responsabilitat Limitada (SL) és de 3.000 €, el d'una Societat Anònima (SA) és de 60.000 €

 1. Sol·licitud de reserva de denominació social al Govern
  Certificació que tindrà una caducitat de 6 mesos a partir de la seva expedició i produirà, durant la seva vigència, una reserva de denominació a favor dels futurs atorgants de l'escriptura.
 2. Sol·licitud al Govern d‘autorització d'inversió estrangera
  Per a inversions estrangeres amb una participació superior al 10% del capital social.
 3. Obertura d'un compte Bancari
 4. Escriptura pública
  Per constituir la societat, s'atorga l'escriptura pública de constitució de la societat davant un notari andorrà.
 5. Inscripció al Registre
  La inscripció en el Registre és obligatòria i la societat adquirirà personalitat jurídica des de la seva inscripció
 6. Inscripció a Tributs per obtenir el número d'identificació fiscal