Avantatges de viure a Andorra

Liberalització de l'economia

En els últims anys el país ha passat per un procés d'obertura i liberalització de l'economia. Actualment es dona la benvinguda a inversions estrangeres així com a la creació de societats, a més de facilitar la seva residència.

Avantatges de viure a Andorra

Què et pot convèncer a traslladar a la teva família i a la teva empresa?

Assistència sanitària excel·lent
 • Assistència sanitària excel·lent. Encapçala el rànquing de qualitat mundial
 • Màxima eficiència al sistema sanitari gràcies a la poca població i gran renda per càpita.
 • Hospital Públic i centres datenció mèdica que ofereixen serveis de qualitat.
 • Lliure elecció del personal mèdic
 • Convenis signats amb països veïns per a procediments especialitzats i tractaments avançats.
Sistema educatiu plurilingüe
 • Disposa de 3 sistemes educatius: Andorrà / Espanyol / Francès
 • Recentment s'ha instal·lat el British College of Andorra
 • Sistema educatiu públic gratuït
 • Els estudiants andorrans tenen accés a cursar estudis superiors a universitats franceses i espanyoles.
Marc Jurídic i de tributació
 • Seguretat física: Andorra ocupa el 5è lloc en el rànquing mundial de països més segurs
 • Seguretat jurídica: Principi reconegut i protegit per la Constitució Andorrana, fet que ha facilitat la inversió internacional
 • Impostos Homologats amb tipus molt baixos
 • Impostos de successió i herències inexistents
Estabilitat Política i Econòmica
 • Andorra ha mantingut una estabilitat política i econòmica al llarg dels anys.
 • Entorn estable que proporciona un marc predictible per fer negocis.
Ubicació Estratègica
 • La seva ubicació estratègica és avantatjosa per a negocis que vulguin operar a la UE.
 • Localització a prop de grans mercats internacionals.