Què és una startup?

Startup

Per respondre aquesta pregunta és important que coneguis que hi ha una altra manera de sobreviure al mercat.

El de les empreses tradicionals.

Aquest consisteix en un creixement lent que permet establir les bases d'un negoci i elevar els guanys de mica en mica.

Però els que escullen una startup segueixen una estratègia diferent.

Per això, es tracta d'una emprenedoria que busca un creixement ràpid al mercat a partir d'una base tecnològica i idees de negoci innovadores.

 

Les característiques d'una startup

No només el ràpid creixement és una de les característiques més cridaneres de les startups, n'hi ha cinc més que les comprenen.

Si estàs pensant en llençar-te i crear-ne una, seria  interessant que seguissis llegint el que hem de explicar-te a continuació:

  1. Requereixen una idea innovadora
  2. Basa les operacions en l'ús d'eines tecnològica
  3. Aposta pel creixement accelerat
  4. És un negoci altament adaptable
  5. Té un alt nivell de risc

Les veurem una a una.

 

1. Requereix una idea innovadora

Sense innovació, no hi ha startup.

És una màxima.

Oferir noves solucions o aprofitar els recursos tecnològics per reinventar una oferta existent és una característica essencial.

Moltes vegades, les startup que més beneficis generen són aquelles que fins i tot han estat capaces de generar una necessitat al mercat.

Podem veure exemples com Airbnb o Netflix. Tots dos van crear un nou nínxol de mercat i van aconseguir posicionar una idea única com la seva idea de negoci.

 

2. Basen les seves operacions en l'ús d'eines tecnològiques

Aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina per respondre a les necessitats actuals del mercat i arribar a més gent.

Permeten gestar, desenvolupar i fer funcionar una startup.

El motiu és clar: es troben sempre en un canvi constant. Així que els negocis s'hi han d'adaptar.

A més a més, les startup parteixen de l'objectiu d'assolir àmplies audiències, així que els canals de comunicació i de venda massius són imprescindibles.

 

3. Aposta pel creixement accelerat

Mentre que als negocis tradicionals s'inverteixen grans sumes de diners per aconseguir el procés de creixement lent i orgànic, les startup prefereixen prendre un altre camí.

El de demostrar que el seu negoci és rendible per atraure inversors que hi s’hi sentin atrets.

Així és com comencen amb força i esperen estendre's ràpidament per diferents territoris i mercats.

 

4. És un negoci altament adaptable

La primera matèria d'una startup són les seves idees.

Per això, aquests tipus de projectes es generen gràcies a experts que busquen una alternativa empresarial a la seva vida professional.

Així doncs, les idees amb què treballen estan sempre en construcció i reformulació.

I com que estan condicionades a una evolució tecnològica, sempre estan disposades a modificar-ne els objectius, la metodologia i fins i tot el model de negoci al llarg del seu desenvolupament.

Per això si ets d'idees fixes… potser això no t'agradi gaire.

 

5. Té un alt nivell de risc

Crear una empresa comporta un risc financer.

Les idees poden semblar bones sobre paper, però després potser que a la vida real no funcionin.

Això sol passar amb les startup per dos motius:

  • No tenen un públic comercial molt ben definit.
  • El seu caràcter innovador no els permet posar a prova les seves idees al mercat real.

Al contrari del que passa amb els negocis tradicionals, que compten amb un índex d'èxit del 30%, només 1 de cada 10 startup aconsegueixen refermar-se al mercat.

 

Quines són les diferències entre una startup i una pime?

Arribats a aquest punt, potser t'estàs preguntant quines són les diferències més remarcables entre una startup i una PIME.

Així que anem a veure-les:

Els objectius

Al contrari que una startup, una PIME busca refermar la seva presència al mercat de manera orgànica.

Tot i que pugui aspirar a convertir-se en una gran empresa, no sempre és el seu objectiu principal.

Moltes petites i mitjanes empreses només busquen incidir socialment sense tenir present la proposta d'un nou model de negocis.

Mentre que a la startup sempre es té com a objectiu últim créixer de forma accelerada i capitalitzar les seves idees amb grans guanys a curt termini.

 

El mercat

Les PIMES aparèixen com a resposta a un problema generalment local i solen tenir un públic altament delimitat.

Ja sigui per la seva edat, el territori on es desenvolupeno si pertanyen o no a una comunitat.

Mentrestant, una startup pretén arribar a una audiència molt més àmplia.

Per aconseguir-ho, creen una necessitat comercial d'interès massiu o porten un servei a un gran nombre de consumidors.

 

El finançament

Com que les PIMES neixen per una necessitat comercial dels emprenedors, normalment es creen a partir de l'ús dels recursos propis o mitjançant l'adquisició de crèdits.

Quan no tenen massa capital, aquestes petites i mitjanes empreses es veuen compromeses i tenen un creixement més lent.

D'altra banda, els creadors de les startup no necessàriament compten amb els recursos que es necessiten per portar les solucions al mercat.

Per això, moltes vegades la inversió requerida no depèn, sinó d'altres inversors o d'assistència financera que aposta per l'èxit de la idea.

I, és clar, sense prou capital, aquestes idees no s'enlairen.

 

La mida

Com us podeu imaginar pel seu nom, les pimes són micro, petites i mitjanes empreses.

Pel seu nombre d'empleats i nivell d'ingressos, representen unitats menors de negoci al món empresarial.

I, per norma general, la seva mida financera i organitzacional les situa dins d’aquesta categoria.

Mentrestant, a les startup no hi ha una correlació entre un element i un altre.

Poden tenir un nombre molt reduït de personal i, tanmateix, obtenir guanys milionaris.

 

La teva startup a Andorra

Si després de llegir aquest article consideres que crear una startup a Andorra és el teu futur, nosaltres et podem fer el procés molt més senzill.

Pots deixar-nos un missatge al formulari i et respondrem el més aviat possible amb tota la informació que necessitis sobre aquest tema.