Exactament… com funcionen els impostos a Andorra?

Fiscalidad

Ser resident a Andorra comporta una dels grans avantatges respecte a altres països que moltes persones voldrien tenir: que el seu sistema afavoreixi als membres tributaris.

Per començar, l'IVA (IGI) és un dels més baixos que podem trobar entre els països d'Europa amb un 4,5%. 

El millor de tot? Les seves reduccions són envejables. Un 0 i un 1% aplicat a béns i serveis relatius a la sanitat o educació.

En el cas de l'impost de societats, que s'encarrega de les tributacions d'empreses, arriba a un màxim del 10%.

I pel que fa a l'IRPF, fins a 24.000€ es troba exempt i després aquest índex es redueix al 5% per les persones que justifiquen una renda entre 24.000€ i 40.000€.

En tot cas, el 10% és el màxim per a aquest impost.

Al llarg de tot l'article, us explicarem en profunditat cadascun d'aquests impostos perquè els pugueu conèixer millor.

Quins són els avantatges empresarials dels impostos a Andorra?

Amb aquesta petita píndola que t'acabem de mostrar pots fer-te una idea de com els impostos a Andorra generen grans beneficis a tots els empresaris.

I sí, entre aquests s'hi inclouen les petites i mitjanes empreses.

No només comptar amb un Impost de Societats dels més baixos d'Europa es considera un avantatge, sinó que n'hi ha moltes altres:

 • A l'Impost de Societats, es tributa únicament el 5% sobre els primers 50.000€. Això es compleix en cas que l'empresa facturi menys de 100.000€ en tres anys.

En cas que els guanys puguin ser més grans de 50.000€ el percentatge aplicable és de 10% com a màxim.

 • Hi ha un impost governamental dirigit a les empreses, aquest varia entre 200€ i 800€ a l'any.
 • Gràcies als acords entre Andorra i França, s'evita la doble imposició de les obligacions tributàries. Això vol dir que les empreses poden pagar-les únicament al territori andorrà si així correspon.
 • Les contribucions a la seguretat social tenen un cost baix comparat amb altres països.
 • La fiscalitat andorrana no aplica impostos sobre el patrimoni o herències. Així que es disposa d’una completa llibertat en aquests casos.

 

Les plusvàlues a Andorra

Quan es tracta de plusvàlues, ens trobem que Andorra les tracta amb més flexibilitat que altres països.

És per això, que es poden donar dues circumstàncies diferents:

 • Depenent de la font d'ingressos, sempre que se'l consideri com un ingrés comú, li correspondria un impost de fins al 10% per guany de capital financer.
 • En cas que s'estigui obtenint benefici per vendes d'accions, es poden donar noves situacions:

○  Quedaria exempta una empresa controladora o holding que disposi d’un 25% o menys de participació en una societat.

○ Si disposa més d'aquest 25% passaria el mateix, però el temps de possessió és més gran de 10 anys.

○ En el cas que no es tingui aquesta antiguitat però sí el 25%, es realitza el pagament.

De forma adicional, el govern pot aplicar una retenció corresponent al 5% de la plusvàlua.

Això es dóna per evitar l'especulació del preu del patrimoni o del capital i pot tenir una durada de tres a sis mesos.

L'impost general indirecte

L'IGI és l'impost que nosaltres coneixem com l'IVA i es dóna a l'intercanvi de béns i serveis efectuats a Andorra, incloses les importacions. 

Ja t'hem comentat que a Andorra, aquest impost general és tan sols d'un 4,5%, un percentatge molt baix si el comparem amb els impostos de França o Espanya, on trobem IVA d'un 20% o 21%.

Entre els tipus impositius segons a què sigui aplicat, trobem:

 • Tipus súper reduït té una valor en un 0%. És a dir, no cal pagar l'IVA en les activitats relacionades amb l'àmbit sanitari i educatiu, però hi ha ocasions en què s'aplica com al lloguer d'habitatges o l'or destinat a la inversió.
 • Reduït té un valor impositiu de l'1% i s'aplica a l'alimentació, tant d'animals com de persones, a l'aigua destinada per a tots dos i per al reg i les publicacions que no continguin publicitat comercial.
 • Tipus especial amb una valor del 2,5% en transport de persones, prestació de serveis oferts per organitzacions no públiques sense ànim de lucre i als béns de col·lecció, art o antiguitats.
 • Gravamen incrementat amb un valor del 9,5% aplicat als serveis financers i bancaris.

 

Com es liquida l'IVA a Andorra?

 

Com passa a Espanya, l'IVA el paga el consumidor final del producte o servei, mentre que el comercialitzador és qui ha de suportar l'IGI que es repercutirà al client final.

La liquidació d'aquest impost és marcada per la xifra anual de negoci de l'any anterior. Mira: 

 • Si superen els 250 mil euros, es fa de manera semestral.
 • Quan superen els 3,6 milions, es fa trimestralment.
 • I per a la resta de casos es liquida mensualment.
 • Tret que formis part del règim especial simplificat: aquell negoci que no superi els 100 mil euros anuals durant mínim tres anys.

  

 

L'impost de societats a Andorra

 

Aquest impost s'aplica als guanys obtinguts per una societat, el màxim és del 10%.

Per això és el favorit de centenars de pimes i multinacionals.

A més, en el cas dels dividends o les participacions en beneficis, queden exemptes d'imposició per als residents a Andorra, cosa que el fa molt més beneficiós.

Com es liquida l’impost de societats a Andorra?

 

Per pagar l'impost de societats, cal tenir en compte dos moments crucials de l'any: setembre i juliol.

Al setembre de l'any en curs, es paga per avançat la meitat del percentatge total del IS pel que fa als beneficis obtinguts l'any anterior.

Per exemple, si haguessis de pagar un gravamen del 5%, al setembre pagaries un 2,5% del benefici generat l'any anterior.

Al mes de juliol següent es processa la liquidació final, on es calcula el percentatge a pagar del IS de l'any que ha finalitzat i al que se li restaria el muntant que ja vas pagar amb anterioritat.

Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

Aquest impost s'aplica a les persones considerades residents fiscals a Andorra i no s'aplica als salaris inferiors als 24.000 € anuals.

A partir d'aquesta quantitat va en concordança a la renda i mai no és superior a un 10% mentre que a Espanya arriba a ser de fins a un 53%.

  

Com es liquida l'IRPF a Andorra?

Liquidar aquest tipus d'impostos sempre pot generar una mica de maldecap, però la realitat és que el termini que existeix és força ampli.

Les persones obligades a presentar aquest impost tenen de termini de l'1 d'abril al 30 de setembre de l'any següent sobre el que han de liquidar.

 

Altres impostos i taxes a Andorra

 

Encara que l'impost de societats, l'IRPF i l'IGI són els impostos més coneguts, a Andorra hi ha altres impostos dividits en directes i indirectes.

Perquè et facis una idea, entre les obligacions directes imposades per la fiscalitat a Andorra et pots trobar:

 • Els impostos sobre la renda dels no residents fiscals.
 • Els impostos en activitats d'atzar.
 • Els impostos en plusvàlues en vendes patrimonials d’immobles.

  

I entre les obligacions indirectes imposades per la fiscalitat hi ha: 

 • L'IVA a Andorra o impost general indirecte.
 • Impostos sobre les prestacions en serveis d'assegurança.
 • L'IRNR. L'impost sobre la renda dels no residents fiscals està aplicat a treballadors fronterers que resideixen a països propers com Espanya o França i té una taxa del 10%.

 

Finalment, també hi trobem les parroquials. Aquelles obligacions tributàries que estan exigides per la fiscalitat a Andorra:

 • Impostos sobre propietat construïda.
 • Impostos d’ubicació d’activitat comercial.

 

Hi ha exempcions d'impostos per a empresaris?

Estàs de sort, perquè la tributació a Andorra t'ofereix alguns beneficis com a exempcions per a empresaris i empreses:

 • Els 3.000€ primers per rendiment de capital mobiliari.
 • El total dels dividends emesos per la societat andorrana, i percebuts per un resident també andorrà.
 • El 100% dels primers 24.000€ estan exempts de l'IRPF, i el 50% dels 16.000€ següents

 

Estàs pensant a moure la teva empresa a Andorra?

 

Volem fer-te aquesta transició molt més còmoda i sense que hagis de preocupar-te per la paperassa, trobar una llar on assentar-te o trobar el lloc perfecte per a la teva família.

Per saber més sobre els nostres serveis, reserva una trucada amb nosaltres per poder explicar-te tot el que farem per tu per aconseguir l’objectiu de traslladar-te  als Pirineus per gaudir d'una nova etapa.