És Andorra un paradís fiscal? Veritats i mentides

Tax Haven

Què és un paradís fiscal?

El primer que hem de fer és identificar què és un paradís fiscal.

Hi ha moltes persones que assenyalen i denominen estats com a tals, però no comprenen què implica de veritat aquesta definició.

Sembla que siguin llocs foscos, on hi viuen persones que volen amagar les seves fortunes, quan la realitat és que no te res a veure amb els impostos.

En realitat, allò que marca si un estat és un paradís fiscal són aspectes de transparència i intercanvi d'informació financera i fiscal.

És a dir, que tant l'OCDE com la Unió Europea no consideren que els paradisos fiscals siguin jurisdiccions amb impostos zero, com ara Mònaco, EAU o Qatar, sinó llocs que proporcionen un refugi segur per als actius de les persones.

 

Hi ha un llistat de paradisos fiscals o és una interpretació lliure de cada estat?

No hi ha una llista única de paradisos fiscals, ni una definició oficial del que constitueix un paradís fiscal.

Cada país determina per si mateix si un territori o jurisdicció compleix o no els seus criteris per ser classificat com a paradís fiscal.

Actualment, hi ha unes 30 llistes diferents elaborades per diversos governs i organitzacions, però moltes de les llistes existents contenen noms diferents i definicions diverses, cosa que dificulta la construcció d'una visió global.

Com a resultat, sovint és un procés de lliure pensament decidir si una jurisdicció determinada està inclosa o exclosa duna llista determinada.

Aquesta manca de consens és una limitació inherent al concepte de paradisos fiscals, que es va dissenyar per reflectir la diversa naturalesa d'aquestes jurisdiccions.

Tot i això, la manca d'un consens universal sobre l'existència i les característiques dels paradisos fiscals no ha impedit la contínua aparició de paradisos fiscals a tot el món.

 De fet, segons un estudi recent, actualment hi ha més de 3.000 paradisos fiscals a tot el món, molts dels quals són jurisdiccions de recent creació que s'esforcen per atraure oportunitats de negoci i inversió.

Independentment de les limitacions del concepte de paradís fiscal, és clar que el panorama normatiu mundial és cada cop més complex i que hi ha una demanda de jurisdiccions extraterritorials capaces d'oferir un entorn estable i segur tant a les empreses com als particulars.

 

Per què es considerava Andorra un paradís fiscal?

A causa de l'escassa població d'Andorra i aquesta posició econòmica relativament poc important, no sorprèn tant que durant anys veiés com una oportunitat convertir-se en paradís fiscal.

La proximitat amb països com Espanya, Portugal o França, el convertia en un lloc ideal per a aquesta fi.

Andorra s'ha considerat tradicionalment un paradís fiscal per la seva absència d'impostos sobre la renda, però recentment ha començat a perdre la condició de paradís fiscal a causa del seu compromís amb més transparència i cooperació internacional en matèria fiscal.

Que Andorra fos un paradís fiscal no vol dir que avui dia ho segueixi sent. En realitat, es tracta de les economies que compleix millor les condicions que li sol·liciten.

En concret, Andorra ha signat diversos acords bilaterals amb altres països que l'obliguen a intercanviar informació fiscal prèvia sol·licitud, cosa que significa que ara és més difícil per als particulars amagar els seus béns a Andorra i evitar el pagament d'impostos.

També és membre del grup de treball d'intercanvi automàtic d'informació financera de l'OCDE, que desenvolupa una norma comuna per a l'intercanvi d'informació fiscal entre els països membres.

 

Quan considera la Unió Europea que un estat és un paradís fiscal?

La UE i l'OCDE han establert una sèrie de criteris per determinar si un país és un paradís fiscal.

Aquests criteris es basen en diversos factors, com si el país té lleis que permeten a les empreses eludir el pagament d'impostos, si té lleis de secret bancari i ofereix tarifes competitives per als serveis financers.

Si un país compleix els criteris, es considerarà un paradís fiscal.

Com que Andorra no els compleix, no podem considerar-ho com a tal.

 

En definitiva, algú considera Andorra un paradís fiscal?

Segons la majoria dels membres de l'OCDE i tots els membres de la UE, Andorra és unajurisdicció fiscalment aprovada i no un paradís fiscal.