Quins impostos pagaràs al traslladar la teva empresa a Andorra?

Trasladar Tu Empresa A Andorra

Quins són els impostos que cal considerar quan trasllades una empresa a Andorra? 

Hi ha un fals mite que explica que a Andorra no es paguen impostos i això no és cert. 

Com a qualsevol altre país, hi ha una sèrie de tributs que cal afrontar, tant de manera personal com professional. 

 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). L'IRPF a Andorra s'aplica a persones físiques que fan activitats econòmiques en el país. La quantia es troba entre el 0 i el 10%, depenent del nivell d'ingressos del contribuent. 
 • Impost sobre societats (IS): L'IS s'aplica a les empreses que resideixen fiscalment a Andorra. La tarifa és reduïda, de només el 10%. A més, hi ha diverses deduccions i exempcions fiscals que poden reduir aquesta quantitat. 
 • Impost sobre el Valor Afegit (IGI): L'IGI a Andorra s'aplica a les vendes de béns i serveis, i la tarifa és del 4,5%. També hi ha règims especials d’IGI, com el simplificat, per a empreses de mida petita. 

Si ens llegeixes des d'Espanya, veuràs que, en tot cas, la quantitat és inferior als seus homòlegs al país. 

 

Quins són els avantatges fiscals de traslladar una empresa a Andorra? 

A més de la menor quantia d’ impostos que ja hem analitzat, traslladar l'empresa a Andorra pot oferir una altra sèrie d'avantatges fiscals: 

Tractats de doble imposició i convenis fiscals: Andorra té acords fiscals amb diversos països, cosa que pot evitar la doble imposició i reduir la càrrega fiscal de les empreses. 

Andorra també ofereix altres avantatges fiscals, com ara exempció d'impostos sobre herències i donacions o exempció d'impostos sobre plusvàlues. 

 

Requisits i tràmits per traslladar una empresa a Andorra 

Per traslladar una empresa a Andorra, cal complir certs requisits legals i administratius, com la constitució de l'empresa a Andorra i l'obtenció de permisos i autoritzacions. 

També cal fer tràmits fiscals, com la inscripció al Departament de Tributs i Fronteres i la sol·licitud de números d'identificació fiscal. 

A continuació, els nombrem de manera detallada: 

 • Constitució d'una empresa a Andorra: Per traslladar una empresa a Andorra, primer cal establir una entitat legal al país. Això pot implicar la creació duna nova empresa o la transferència de l’empresa existent a una nova entitat andorrana. 
 • Registre de l'empresa: L'empresa ha de ser registrada al Registre de Societats d'Andorra. Això implica proporcionar informació detallada sobre l'empresa, com el nom, l'estructura, l'activitat comercial, els directors i els accionistes. 
 • Capital social mínim: A Andorra cal complir un capital social mínim per constituir certs tipus d'empreses. La suma varia segons el tipus important legal que s'estableixi. 
 • Compliment fiscal: En traslladar una empresa a Andorra, és important tenir en compte les obligacions fiscals. Andorra ofereix un règim fiscal atractiu, però encara s'han de complir els requisits fiscals locals, com ara la presentació de declaracions i el pagament d'impostos. 
 • Contractació local: Depenent de les circumstàncies, pot haver-hi requisits per contractar empleats locals. 

 

Val la pena traslladar una empresa a Andorra l'any 2023? 

La realitat és que això només podràs decidir-ho tu en el teu cas concret. Tot i això, hem volgut recopilar una sèrie de casos on els negocis han prosperat a més velocitat gràcia a aquesta decisió: 

És evident que cada cas és un món, però si cada dia més empreses estan prenent aquest camí, ha de ser per alguna cosa, no trobes? 

 

Mites i veritats sobre els impostos a Andorra 

Com et comentàvem al principi, Andorra ha estat objecte de molts mites i rumors falsos sobre els impostos i el règim fiscal. 

Per aquest motiu, volem aclarir-ne alguns, mostrant-te la realitat que hi ha darrere de cadascun: 

 • Mite: Andorra és un paradís fiscal. 
 • Veritat: Andorra ha implementat reformes significatives els darrers anys per complir els estàndards internacionals de transparència fiscal i lluitar contra l'evasió fiscal. Per això des de fa molt de temps no està considerat com a tal. 
 • Mite: Les Empreses tenen molts beneficis fiscals. 
 • Veritat: Si bé és cert que Andorra té un règim fiscal favorable, les empreses i les persones físiques encara han de pagar impostos i taxes. 
 • Mite: Només les empreses grans es poden beneficiar dels avantatges fiscals d'Andorra. 
 • Veritat: Els avantatges fiscals d'Andorra també estan disponibles per a petites i mitjanes empreses i professionals altament qualificats. 

Traslladar una empresa a Andorra pot oferir avantatges fiscals significatives, però també requereix complir certs requisits i tràmits legals i fiscals. 

És important tenir en compte els impostos i les taxes que s'han de pagar en traslladar-se a Andorra, així com els avantatges fiscals disponibles. 

Amb l'assessorament i ajut professional adequats, el trasllat d'una empresa a Andorra pot ser una opció atractiva per a aquells que busquen noves oportunitats i avantatges fiscals.