ANDORRA, PLUS SERVEIS I FAMILIA, PLUS SERVEIS I FAMILIA

L'economia mundial post Covid

Economia Mundia Post Covid

No hi ha dubte que la pandèmia mundial ha deixat al seu pas una greu crisi, però, ara que han arribat les vacunes i s'entreveu una mica de llum a la fi de túnel, què va passar en l'economia post COVID? Quins són els efectes directes d'aquesta recessió global i com s'espera que les persones reaccionin?

Previsions contradictòries

Si mires les diferents previsions dels Bancs Centrals, de les consultores i de les companyies d'inversió, és normal que sentis certa confusió. Encara que tots coincideixen que, en el moment en què es comenci a aconseguir la immunitat de grup, l'economia global va tenir una recuperació, no acaben de coincidir en la forma i la velocitat a la qual es produirà.

Per exemple, el banc d'inversió Morgan Stanley assegurava que, segons les seves prediccions, el PIB global anava a caure el 2020 un 3,5% i rebotaria en aquest any un 6,4%. Per la seva banda, l'FMI també prediu un rebot, però en aquest cas més moderat. Va estimar una caiguda de el 3% i situa el creixement en el 5,8%.

Qui més es va acostar amb les seves previsions va ser qui havia plantejat un escenari més pessimista. L'OCDE es va quedar a només 3 punts d'encertar. Va dir que cauríem un 4,5% i hem acabat el 2020 amb un creixement negatiu de l'4,2%. Si també encerten amb les seves estimacions, aquest 2021 serem testimonis d'un increment de el 5%.

Els efectes d'una crisi sense precedents

Encara que tots els analistes coincideixen que aquest any per fi veurem creixement, el futur de l'economia es planteja com una cosa incert. A més de les conseqüències actuals de la malaltia i la incertesa, sembla evident que els consumidors han adoptat nous hàbits de vida que es mantindran en el temps i que poden canviar les regles de joc. En definitiva, tot i que sabem que algunes coses canviaran per sempre, és difícil preveure de manera realista l'impacte a llarg termini.

La digitalització i virtualització

Si la tecnologia ja estava molt integrada en la teva vida, amb l'arribada de la pandèmia s'ha convertit en una eina imprescindible. Si ets empresari, hauràs vist com la possibilitat de virtualitzar el teu negoci durant aquest període ha estat una taula de salvació.

Les restriccions per sortir de casa i la por a l'contagi han fet que, el que ja era una tendència, s'accelerés. Gràcies a les facilitats i la comoditat que permeten el comerç electrònic i la connectivitat, i tenint en compte que abans de la COVID ja estaven sent reeixides, no s'espera que la tendència vagi a frenar-se

La desocupació

Una altra de les formes en les que la pandèmia ha afectat totes les economies de la mateixa manera ha estat deixant unes xifres d'atur molt elevades. El mercat laboral es recuperarà de manera paral·lela a l'economia i, depenent de les seves fonts de riquesa i de l'estructura de cada PIB, observaràs velocitats diferents. Aquestes dependran de les possibilitats de reprendre l'activitat econòmica i de la dependència d'altres països.

Increment en la desigualtat

Un altre efecte important en l'economia i en els negocis serà l'augment en la desigualtat. Si bé és innegable que estem davant d'una crisi sense precedents, les principals fortunes d'Estats Units han incrementat un 30% el seu patrimoni net. La polarització de la riquesa va a portar també canvis en els segments de consum. Hi haurà més oportunitats en el luxe i en el low cost.

L'economia a Andorra

Tenint en compte que l'economia d'Andorra depèn en gran mesura dels visitants estrangers (un 40% del nostre PIB depèn el turisme d'hivern), és possible que notem una lleugera millora en els mesos d'estiu, però que l'esperada recuperació només sigui evident cap a finals d'aquest any. Si tens en compte les restriccions de mobilitat a Catalunya i França, ens afecten considerablement, així que perquè la riquesa flueixi haurem d'esperar a tenir les fronteres obertes.

Respecte a la política fiscal, segons les declaracions de Jordi Gallardo, s'espera que segueixi sent expansiva, ja que no es preveuen increments en els impostos. Per al responsable d'economia, mantenir la competitivitat fiscal és clau. Això donarà una mica d'oxigen a les empreses, que no veuran disminuir els seus beneficis per un increment de les taxes.

Sabent que ens enfrontem a un escenari incert, és important controlar la inflació. Si controles el creixement de les teves preus, ajudaràs a que els teus consumidors no perdin poder adquisitiu. Quan aquesta tendència és generalitzada, es fomenta el consum i que els diners circuli en l'economia.

Com pots veure, encara tenim poques certeses sobre l'economia post COVID. Encara que tots semblen coincidir que el 2021 veurem de nou dades positives en el creixement, la forma en què es produiran i el moment en què arribaran encara són un enigma.