Com afectarà als teus clients el trasllat de la teva empresa a Andorra?

Empresas En Andorra

Des de l'anàlisi de les seves avantatges fiscals fins al cost del trasllat cap a aquest nou país, proporcionant-te diferents punts de vista que, sí o sí, has de considerar. Traslladar una empresa a Andorra? Aquestes són les avantatges que has de conèixer.

Traslladar una empresa a Andorra? Aquestes són les avantatges que has de conèixer.

Quan consideres l'opció de traslladar la teva empresa a Andorra, la primera consideració és si els costos d'aquest moviment es compensaran per les avantatges que ofereix aquest nou destí.

Clau #1 - Estalvi en el tipus impositiu.

En aquest sentit, la primera cosa en la qual solen pensar la majoria de persones que consideren aquesta decisió és si l'estalvi en el tipus impositiu màxim val la pena.

Com ja deus saber, el tipus impositiu màxim, tant per a les persones jurídiques com per a les físiques, és del 10%. Això és una quantitat significativament més baixa que la que es pot trobar en un país com Espanya o molts altres de la Unió Europea, sense ni tan sols considerar alguns acords que exclouen determinades retencions fiscals, augmentant encara més el marge de benefici que pot tenir qualsevol professional o entitat en aquest país.

Clau #2 - Sí que hi ha impostos a Andorra.

Quan alguns mitjans de comunicació es fan ressò de persones o empreses que es traslladen a Andorra, ho fan donant a entendre que no hauran de pagar impostos.

Però això no és així. A Andorra, com a qualsevol altre país del món, cal enfrontar-se a una sèrie d'obligacions fiscals que, si bé són inferiors que les d'altres estats, com hem vist abans, han de complir-se de manera obligatòria.

Clau #3 - Cost de vida raonable.

A diferència d'altres països on el cost de vida és molt elevat, el cas andorrà és molt més raonable. Això fa que sigui una destinació atractiva per als emprenedors o professionals que vulguin traslladar la seu des de la qual dirigeixen els seus negocis.

Al final, tot es resumeix a fer números. Si la reducció d'impostos i la qualitat de vida són adequades, les opcions d'emprendre aquesta decisió augmenten.

Clau #4 - Digues NO a la Doble Imposició.

Un dels tractats que regeixen el Dret Internacional és evitar la doble imposició. Això significa que els impostos que pagues en un país no els poden reclamar en un altre diferent.

Això vol dir que, si tributes l'Impost de Societats a Andorra, per exemple, Espanya no el pot tornar a reclamar. Una oportunitat que va un pas més enllà amb la decisió estratègica del Govern del país, que ha signat acords amb molts altres països i empreses per oferir el millor escenari possible als seus clients.

Clau #5 - Menys burocràcia, més felicitat.

A més de les avantatges fiscals que ofereix, hi ha una altra particularitat interessant a tenir en compte. Més enllà dels baixos impostos, Andorra sap que un dels grans problemes que troben molts emprenedors i empresaris és la elevada burocràcia a la qual els obliguen.

Perdre temps, perdre paciència (i, si ens preguntes a nosaltres, també perdre anys de vida amb tants problemes).

Quin és el cost de traslladar la teva empresa a Andorra? 

El trasllat d'una empresa és una decisió important que requereix una cuidadosa consideració. És essencial pressupostar tots els gastos associats, incloent els honoraris legals, els costos administratius i els serveis professionals.

A més, les empreses han de tenir en compte els costos continus de complir amb les seves obligacions fiscals. Malgrat els costos inicials, molts emprenedors i empreses consideren que les avantatges de traslladar-se a Andorra superen àmpliament els costos inicials..

En conclusió, el trasllat de la teva empresa a Andorra té el potencial d'impactar enormement els teus clients de manera positiva. Les avantatges de traslladar-se a aquest bell país, com les seves beneficis fiscals favorables i altres avantatges, el converteixen en una opció atractiva per a les empreses. Tot i que pot haver-hi alguns costos en el procés de trasllat, els beneficis potencials els superen amb escreix.

Si necessites que valorem el cost de traslladar la teva empresa, contacta amb noslatres aquí.

L'Equip de Plus Serveis i Família