Residència Passiva i Activa

Molta gent vol residir a Andorra

ja sigui per la seva ínfima criminalitat, alta qualitat de vida, baixa pressió fiscal o privacitat.

Establir-se a Andorra

Sens dubte el país és un lloc molt còmode, envoltat de serveis de qualitat, però la residència no és lliure.

Per establir-se a Andorra, s’ha de complir certs requisits, els quals varien segons la situació.

Es poden agrupar en dos grans grups:

A continuació us comentem en què consisteix cada una.

Residència passiva o no lucrativa

Aquesta modalitat està pensada per a ciutadans de nacionalitat estrangera que es vulguin instal·lar a Andorra sense exercir cap activitat professional.

Andorra, un país amb llibertat de pas

Cal destacar que Andorra no està dins de la Unió Europea, però hi ha llibertat de pas.

No s’ha de realitzar cap activitat o si es realitza, ha de ser fora d’Andorra en més d’un 85%.

S’ha de residir al país com a mínim més de 90 dies a l’any (hi ha una diferència entre residència administrativa i residència fiscal, ja que aquesta última requereix més de 183 dies de permanència). Es requereix:

 • Invertir 350 mil euros en actius ubicats a Andorra (immobles, participacions de capital en societats andorranes, instruments de deute o financers, dipòsits, …),
 • Dipositar 50 mil euros a l’AFA (Autoritat Financera Andorrana) sense remuneració,
 • Dipositar 10 mil euros addicionals per cada persona a càrrec,
 • No disposar d’antecedents penals,
 • Acreditar els mitjans econòmics suficients, per a mantenir-se el titular i les persones al seu càrrec,
 • Disposar de cobertura mitjançant assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa,
 • Ser propietari o inquilí d’una casa o estar en tràmits per adquirir-la,
 • Signar compromís de residència i mantenir les assegurances esmentades anteriorment en vigència.

En què li podem ajudar:

 • Gestionem absolutament tots els tràmits
 • Li posem en contacte amb les millors immobiliàries del país per trobar la seva residència
 • Treballem amb les millors corredories per a les assegurances que pugui necessitar
 • També l’ajudem a escollir el banc més adequat a la seva situació.

Estem durant tot el període de residència disposats a solucionar tots els dubtes i ajudar-lo amb allò que necessiti.

Expliqui’ns la seva situació i li presentarem la solució més adequada.

Residència activa

Per als vulguin crear una empresa a Andorra o instal·lar-hi la seva activitat la residència activa la solució. ,

Permet un estalvi immens d’impostos

Consisteix a crear una societat i ser administrador d’aquesta.

Es demana una residència mínima de 183 dies al principat.

Es requereix:

 • Crear una empresa amb més del 10% de parts socials,
 • No disposar d’antecedents penals,
 • Instal·lar el seu domicili fiscal a Andorra,
 • Donar-se d’alta en la CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social),
 • Mantenir un dipòsit de 15.000€ com a fiança en l’entitat reguladora financera AFA (Autoritat Financera Andorrana).

En què li podem ajudar:

 • Gestionem absolutament tots els tràmits, agilitzant al màxim el procés,
 • Li posem en contacte amb les millors immobiliàries del país per trobar la seva residència,
 • Treballem amb les millors corredories per a les assegurances que pugui necessitar,
 • L’ajudem amb tot el referent a bancs tant per a la societat com per a vostè.

Estem durant tot el període de residència disposats a solucionar dubtes i ajudar-lo amb allò que necessiti.

A més li podem oferir:

Gestió de la comptabilitat, fiscalitat, i tràmits administratius, perquè no hagi de preocupar-se de res.

Estem aquí per a qualsevol servei administratiu que necessiti.

No vol perdre més temps? Contacti amb nosaltres i comencem a treballar el més aviat possible.