invertir pagetitle

Residir a Andorra

Andorra ha apostat per un nou model econòmic basat en la liberalització de les inversions estrangeres. Actualment ja és possible la creació de societats amb el 100% del capital estranger obrint un ampli ventall d'oportunitats estratègiques a l'inversor internacional aprofitant la baixa pressió fiscal i costos laborals. A més, és possible crear una societat per posteriorment passar a residir al Principat com un ciutadà més del petit país.

A més, Andorra és una economia pròspera, de lliure mercat, oberta i flexible que ha permès gaudir als seus residents d'un alt nivell de qualitat de vida. El seu PIB per càpita es situava l’any 2014 en 47.657 $, molt per sobre de les seves economies veïnes (Espanya 35.200 $ i França 41.400 $)1.
Ben comunicat
Ben comunicat

Accés a través d’una xarxa de carreteres que connecten amb Espanya i França. Disposa també d'aeroport a 10 minuts

Gran seguretat
Gran seguretat

A Andorra els carrers són segurs i nets, essent un dels països amb les taxes de criminalitat més baixes del món

Infraestructures modernes
Infraestructures modernes

El país compta amb unes infraestructures avançades i adaptades als nous temps

Alta qualitat de vida
Alta qualitat de vida

La tranquil·litat, seguretat i serveis mèdics fan que l'esperança de vida andorrana sigui de les més altes d'Europa

Adaptat a les tecnologies
Adaptat a les tecnologies

Tot el país té cobertura de fibra òptica, 4G i en general un excel·lent accés a les TIC

Professionals al seu abast
Professionals al seu abast

Andorra compta amb un sistema empresarial modern, on podrà veure satisfetes totes les seves necessitats.

Alt nivell de satisfacció
Alt nivell de satisfacció

Generalment, la gent que ve a residir a Andorra aconsegueix una adaptació al país molt millor de la que esperava.

Serveis turístics de primer nivell
Serveis turístics de primer nivell

Els serveis d'hotels, pistes d'esquí, aigües termals i altres són dels millors del món.

Principals avantatges

 

Un paradís al cor dels Pirineus

Conviuen la neu, els llacs, les aigües termals, l’aire de la muntanya, l’aigua pura,...

Altres avantatges

fibra
Fibra amb una cobertura del 100%

El país compta amb una cobertura de fibra 100MB simètrics al 100% del país. Andorra és un país plenament adaptat a les noves tecnologies.

economia
Nou model econòmic

Tradicionalment l'economia andorrana s'ha sustentat en el sector serveis (comerç i turisme) i financer. No obstant això, l'obertura econòmica ha permès diversificar la seva economia amb pilars fonamentals com l'educació, la sanitat o les TIC

map
Al costat de casa!

Andorra està molt a prop dels seus veïns. En només 2,5 hores pot viatjar a Barcelona i moltes altres ciutats estan a distàncies reduïdes. Una baixa fiscalitat molt a prop seu.

 

Residir a Andorra

Molta gent vol residir a Andorra, ja sigui per la seva ínfima criminalitat, alta qualitat de vida, baixa pressió fiscal o privacitat.

 

Sens dubte el país és un lloc molt còmode, envoltat de serveis de qualitat, però la residència no és lliure. Un no pot simplement establir-se a Andorra, ha de complir certs requisits, els quals varien en funció de si aspirem a una residència activa o passiva.

 

A continuació us comentem les dues millors vies per residir-hi.

 
Residència passiva

És una residència pensada per a persones fora de la comunitat europea que volen residir dins de la mateixa. Cal destacar que Andorra no està dins de la comunitat, però hi ha llibertat de pas. No s'ha de realitzar cap activitat o si es realitza ha de ser fora d'Andorra en més d'un 85%. Es disposa d'una residència plena amb tot el que això implica i amb només 90 dies per any. Es requereix:

 

  1. Invertir 400 mil euros en actius ubicats a Andorra (immobles, participacions de capital en societats andorranes, instruments de deute o financers, dipòsits, ...)
  2. Dipositar 50 mil euros a l’INAF sense remuneració
  3. Dipositar 10 mil euros addicionals per cada persona a càrrec
  4. Ser major d'edat o menor emancipat i no estar incapacitat judicialment
  5. No disposar d'antecedents penals
  6. Acreditar mitjans econòmics suficients
  7. Disposar de cobertura mitjançant assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa
  8. Ser propietari o inquilí d'una casa o estar en tràmits per adquirir-la
  9. Signar compromís de residència i mantenir assegurances esmentades anteriorment en vigència
Des de PSF gestionem absolutament tots els papers, li posem en contacte amb les millors immobiliàries del país per trobar la seva residència i amb les millors corredories per a les assegurances que pugui necessitar. També l'ajudem amb tot el referent a bancs perquè sàpiga quin triar. Estem durant tot el període de residència disposats a solucionar dubtes i ajudar-lo amb allò que necessiti.
 
Residencia activa

Per a la residència activa la solució més popular consisteix a crear una societat i ser administrador de la mateixa. S'ha de residir 183 dies al principat i pagar les quotes socials (que oscil·len entre 100 i 400 € mensuals).

 

És l'ideal per a ciutadans comunitaris, ja que permet un estalvi immens d'impostos (mínim un 60% en l'IS i fins a un 100% de l'IRPF) sense problemes amb el país d’origen.

 

Els requisits a nivell de creació de la societat suposen unes gestions no tan àgils com en altres jurisdiccions i solen trigar 45 dies en total. Des de PSF gestionem absolutament tots els papers, agilitzant al màxim el procés i li posem en contacte amb les millors immobiliàries del país per trobar la seva residència, així com amb les millors corredories per a les assegurances que pugui necessitar. També l'ajudem amb tot el referent a bancs tant per a la societat com per a vostè. Estem durant tot el període de residència disposats a solucionar dubtes i ajudar-lo amb allò que necessiti. També gestionem l'obertura de comptes bancaris.

 

A nivell de comptabilitat i requisits ens ocupem absolutament de tot perquè no hagi de preocupar-se de res. Des de hipotètiques nòmines passant per requisits comptables i documentals, estem aquí per qualsevol servei administratiu que necessiti.