Què necessita una eina estratègica ideal - PSF Consultoría empresarial

  Inici/Bloc/Consultoria estratègica/Què necessita una eina estratègica ideal

Què necessita una eina estratègica ideal

Qualsevol organització, precisa d'eines que l'impulsin des de la seva MISSIÓ (què és avui) fins a la seva VISIÓ empresarial (que vol arribar a ser) sempre de forma coherent amb els seus valors.

Aquestes eines derivades del management, són relativament recents. Les primeres eines estratègiques comencen a mitjans dels anys cinquanta, aplicades principalment al sector industrial, i van evolucionant ràpidament fins a l'última gran eina dissenyada per Norton i Kaplan1, el Quadre de Comandament Integral publicat el 1992 (des d'ara QCI, si bé també és molt conegut per les seves sigles en anglès: BSC, corresponent a l'acrònim de Balanced Score Card).

Aquestes eines de gestió encara gaudeixen d'una més que moderada implantació en el món empresarial en General2 tot i haver demostrat sobradament la seva utilitat per al progrés de qualsevol organització.

Altres eines que impulsen el progrés de les organitzacions a través d'un plantejament estratègic són les derivades dels models de qualitat (ISO 9001: 2015 o EFQM). Les eines derivades dels models de qualitat han gaudit d’una major difusió, fet determinat sense cap dubte pel marc jurídic i per la connotació que la qualitat té en la prestació del servei o producte en tota empresa.

Tota empresa requereix vendre un producte amb certa qualitat així com un servei. No fer-ho així resulta objectivament apreciable pels clients i la fallada en aquest punt pot tenir conseqüències empresarials nefastes. És per això que l'adopció dels models de qualitat (tendents a avaluar que es faci bé el que es fa [curt termini]) ha gaudit d'un adopció molt més generalitzada que els models estratègics (tendents a millorar el posicionament de la unitat [llarg termini]).

Aquestes eines, basades en sistemes de gestió de la qualitat, es caracteritzen més per una avaluació qualitativa o dicotòmica de l'assoliment de determinats objectius, que per un seguiment quantitatiu i no solen estar integrades en la gestió operativa diària de l'organització, ni el seu ús està dirigit a la consecució d'objectius a llarg termini de caràcter estratègic per augmentar el valor afegit de la mateixa.

És per això que, a causa de l'escassa implantació d'eines que irradien una actitud estratègica en tots els nivells organitzatius, tant del punt de vista de la pro activitat (planificació estratègica o programació estratègica) com de la presa de decisions reactives (estratègia a emergent) , és pel que neix la motivació per afrontar el repte de crear una eina útil per a aquest fi.

Aquesta eina té la finalitat de:

·          Generar coneixement : recollir dades de forma metòdica i organitzada que permeti la seva anàlisi per tal de proveir informació útil.

·          Ajudar a la presa de decisions estratègiques planificades , és a dir, elaborar programes que incloguin accions estratègiques i que disposin d'indicadors que ens permetin avaluar el compliment de les mateixes.

·          Ajudar a la presa de decisions estratègiques emergents, és a dir, reactives a una determinada circumstància interna o de l'entorn, a la qual cal respondre de manera no prevista sense perdre de vista l'enfocament estratègic i multifactorial, que habitualment sí està present en un esquema de planificació.

·          Comunicar als grups d'interès de l'organització el rumb de la mateixa , a fi de buscar la implicació de tot el capital intangible.

En resum, la idea a és crear una eina que permeti canalitzar l'energia de l'organització evitant la seva dispersió i augmentant el seu valor a llarg termini .

Ha quedat demostrat que les tendències actuals ja no miren només a la reenginyeria de processos per buscar eficiència operativa3, sinó que persegueixen més aviat la creació de valor diferencial , per la qual cosa resulta imprescindible l'alineació i l'impuls el capital intangible de l'empresa.1. Robert S Kaplan, David P Norton. El Quadre de comandament Integral. 3a edició. Barcelona. 2009

2. Bisbe Josep. Barrubés Joan. El Quadre de Comandament Integral com a instrument per a l'avaluació i el seguiment de l'estratègia en les organitzacions sanitàries. Revista Espanyola de Cardiologia. ESADE Business School, Universitat Ramon Llull, Barcelona, ​​Espanya. Antares Consulting, Barcelona, ​​Espanya. Volum 65. Núm 10. octubre 2012.

3. Carrión Maroto Joan. Estratègia De la visió a l'acció. Madrid. ESIC Editorial, 2007.

 

consultoria gratuita
About the Author

Diplomado y graduado en enfermería, tiene un posgrado en Dirección General de Empresas por EAE Bussiness School y un Master en gestión Hospitalaria en el Hospital Clínico de Barcelona (adscrito a la universidad de Barcelona). Además, dispone de dos programas de Innovación empresarial por la New Buckinghamshire University (UK).

Acumula más de 10 años de experiencia en puestos de dirección asistencial-general y como administrador de la sociedad de la que el mismo fue cofundador. Fue profesor del Master de gestión Hospitalaria del Hospital Clínico de la asignatura de ‟Planificación estratégica” durante tres años, período durante el cual dirigió 13 tesinas versadas sobre la implantación de Cuadros de Mando Integrales en diferentes empresas de servicios sanitarios. Actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Oxford como encargado de la estrategia, además de colaborar con nosotros.
Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.