Entrades

Viure de les seves rendes en un país europeu, segur i amb qualitat de vida.


Residència no lucrativa

La residència no lucrativa és una de les formes que Andorra permet als ciutadans estrangers per establir-se al país. Està destinada a persones, que segons la seva situació gaudeixen d’una llibertat financera i per tant pretenen viure, però no desenvolupar cap activitat laboral en el mateix.

En aquest article expliquem amb més detall tots els matisos i condicions requerides per accedir a aquest tipus de residència.

Quins són els avantatges de residir a Andorra

El Principat d’Andorra és un país petit situat al cor dels Pirineus al continent europeu. No pertany a la Unió Europea però potser per aquest motiu reuneix una sèrie de condicions que es tornen molt interessants per a canviar la seva residència:

 1. unes condicions fiscals molt interessants, que permeten un estalvi en impostos considerable enfront dels altres països,
 2. el seu entorn, qualitat de vida, seguretat són altres raons per canviar-se aquí. Si vol saber més, el desenvolupem aquí .

Tipus de permís que atorga Andorra

El Servei d’Immigració és l’entitat governamental que gestiona la tramitació de tots els permisos de residència al país segons la situació de cada ciutadà. De forma general, els permisos de residència s’agrupen en:

 1. residència activa: que engloba treballadors per compte d’altri, professionals per compte propi i emprenedors que volen establir el seu negoci.
 2. residència passiva: tota aquella persona que vol residir al país sense exercir una activitat lucrativa. Aquí també s’inclouen professionals amb projecció internacional, per raons científiques, culturals o esportives.

Detalls sobre la residència no lucrativa (passiva)

En aquest article ens enfoquem en la residència no lucrativa, que condicions requereix i els tràmits necessaris.

La definició donada per Govern sobre aquest tipus de residència és:

Es considera resident passiu la persona física que no gaudeix de la nacionalitat andorrana i que estableix la seva residència principal i efectiva al Principat d’Andorra sense exercir cap activitat laboral o professional.

Per optar a aquesta residència aquests són els requisits generals que s’han de complir:

 • Demostrar que el titular principal té ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim anual vigent, afegint el 100% d’aquest indicador per cadascuna de les persones a càrrec. Aquest aspecte s’acredita, entre d’altres, mitjançant un certificat de pensió de jubilació i / o d’invalidesa, una declaració de renda de l’any anterior a l’últim país de residència i les certificacions bancàries corresponents. Exemple: per persona titular principal, salari base x 12 mesos x 3 (300%).
 • Tenir en vigència cobertura i assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa.
 • Ser propietari o llogater d’un habitatge.
 • Signar un compromís de fixar la residència principal i efectiva i mantenir en vigor l’assegurança esmentat.
 • La persona titular principal ha de fer efectiu i dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) l’import de 50.000 euros no remunerats. A més, també ha de dipositar l’import de 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones a càrrec seu.

Tipus de residència no lucrativa i els seus requisits específics:

Aquest model de residència a Andorra es pot atorgar en diferents situacions que detallem a continuació.

Residència sense activitat lucrativa

Per poder optar a aquest permís sense exercir cap activitat lucrativa al país es demana que el titular faci una inversió en el mateix:

 • Ha d’invertir de forma permanent i efectiva una quantitat d’almenys 350.000 euros en alguna o diverses tipologies d’actius que s’indiquen a continuació:
  • Béns immobles situats al territori del Principat d’Andorra.
  • Participacions en el capital social o en els fons propis de societats residents a Principat d’Andorra.
  • Instruments de deute o finances emesos per entitats residents a Principat d’Andorra.
  • Instruments de deute emesos per qualsevol Administració pública del Principat d’Andorra.
  • Productes d’assegurança de vida contractats amb entitats residents al Principat d’Andorra.
  • Dipòsits no remunerats a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA).
 • Dipositar a l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) l’import de 50.000 euros no remunerats. A més, la persona titular principal també ha de dipositar l’import de 10.000 euros no remunerats per cadascuna de les persones a càrrec seu que adquireixin la condició de resident sense activitat lucrativa.

Residència per a professionals amb projecció internacional

Tal com explica el títol, si per altra banda desenvolupa una activitat a escala internacional, aquests són els requisits necessaris:

 • La seu de l’activitat professional ha d’estar situada al territori del Principat d’Andorra.
 • Comptar com a màxim amb una persona contractada en règim laboral.
 • Almenys el 85% dels serveis prestats per la persona professional han de ser utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l’andorrà.
 • Acreditar la viabilitat econòmica de l’activitat que pretén dur a terme i demostrar que aquesta activitat generarà els recursos econòmics suficients que li permetin, tant a ella com les persones a càrrec seu, residir a Andorra.

Residència per raons d’interès científic, cultural i esportiu

Artistes, científics o esportistes que gaudeixen del reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports.

 • Almenys el 85% dels serveis prestats han de ser utilitzats en qualsevol altre país o territori diferent de l’andorrà.
 • Ha d’acreditar que gaudeix de reconeixement internacional pel seu talent en el món de la ciència, la cultura o els esports.

En PSF li podem ajudar

Residència no lucrativa

En Plus Serveis i Família tenim els coneixements, experiència i recursos necessaris per a assessorar-lo en tot el procés.

Estem disponibles per atendre els seus dubtes i consultes -> https://psf.ad/contacta/