Entrades

La ministra d’afers exteriors, Maria Ubach, anuncia que les negociacions amb els Països Baixos, Bèlgica i Hongria sobre el conveni de la no doble imposició, estan molt avançades i que enguany s’haurien de tancar.
No passa el mateix amb Alemanya que considera que Andorra no te prou activitat econòmica per motivar-los a negociar.
En canvi la negociació amb Itàlia podria començar properament així com amb Àustria , la qual podria facilitar les converses amb Alemanya.

Llegir Article
https://www.elperiodic.ad/noticia/81005/andorra-tanca-acords-fiscals-amb-paisos-baixos-belgica-i-hongria

Andorra és un petit país situat als Pirineus i que, des del final de la Segona Guerra Mundial, s’ha caracteritzat pel seu dinamisme econòmic, gràcies a la seva fiscalitat avantatjosa. Expliquem les raons i avantatges per a venir a aquest país, i els impostos que fan d’Andorra un lloc interessant per a invertir.

Per què invertir a Andorra

Andorra és un país que compta amb unes bones infraestructures per carretera amb la resta de continent, una economia dinàmica i en creixement i una mà d’obra qualificada. Durant els anys 1950, va passar de ser un país aïllat i pobre a un dels Estats més rics de la planeta, que el fa un destí interessant per a invertir.

La forma de govern és el Coprincipat parlamentari, des de la promulgació de la Constitució de 1993 i els successius governs s’han caracteritzat per la prudència, introduint reformes fiscals moderades i prioritzant l’activitat econòmica privada com a motor de desenvolupament econòmic de país.

En primer lloc, és important dir que Andorra no es considera un paradís fiscal des de febrer de 2011, quan van entrar en vigor els convenis de doble imposició amb Espanya però, tot i això, la fiscalitat a Andorra és molt atractiva a la majoria dels impostos respecte als seus veïns.

En segon lloc, tot i que Andorra no és membre de la Unió Europea, si manté un acord d’unió duanera, de manera que els productes no han de pagar aranzels (a excepció dels agrícoles), i la moneda de curs legal al país és l’euro.

Finalment, cal destacar que, juntament amb les reformes fiscals, Andorra va obrir les portes de bat a bat a la inversió estrangera.

Impostos a Andorra

Invertir a Andorra
Invertir a Andorra: els avantatges del país i els impostos més comuns.

Els impostos més importants a Andorra són l’IGI, l’Impost de Societats, l’IRPF, l’IRNR que destaquen per tenir uns tipus mitjans molt inferiors als d’Espanya i França.

La fiscalitat a Andorra és un dels seus principals valors, tant per adquirir articles com per vendre’ls o establir una societat i, per descomptat, en el cas de voler invertir i residir en aquest petit país dels Pirineus.

Impost General INDIRECTE (IGI)

L’equivalent andorrà de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) és l’Impost General INDIRECTE (IGI), amb un tipus de gravamen del 4,5% per als articles de consum habituals, i hi ha un tipus reduït de l’1% i un tipus superreduït del 0%.

En comparació, només cal recordar que el tipus general de l’IVA és de el 21% a Espanya i de l’20% a França.

Impost de Societats (IS)

Les possibilitats per a invertit en Andorra són molt interessants per a qui vulgui establir una societat. Una empresa a Andorra es regeix per l’Impost de Societats, que tributa a un 10%, un tipus realment baix en comparació amb el 25% d’Espanya i el 33,3% de França.

Estructures empresarials com els Hòldings tributen al 0%.

Per a crear una societat a Andorra, ja no cal que un ciutadà andorrà tingui el 49% del capital, com en el passat. Avui és possible que els no residents estableixin societats mercantils al país amb garanties per als inversors, amb una autorització prèvia de govern.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) d’Andorra es diferencia del que regeix a Espanya o França en el fet que no és progressiu, ja que compta amb un tipus general del 10% per les rendes de més de 24.000 euros.

En comparació, els tipus marginals a Espanya oscil·len entre l’exempció per a les rendes més baixes i el 45%, similars als de França.

Impost sobre la Renda dels No-Residents (IRNR)

L’Impost sobre la Renda dels No-Residents (IRNR) és un tribut que ha implantat el Govern d’Andorra en el marc de les mesures d’harmonització fiscal amb el seu entorn més proper. Grava els serveis o rendiments que obtenen els no-residents al país pirinenc amb un 10% sobre el valor total; s’inclouen conferències, lloguers d’habitatges, treballs temporals o pensions.

Tanmateix, és important destacar que estan exempts de l’IRNR dels dividends que es percebin d’una societat radicada a Andorra, la compravenda internacional de mercaderies i interessos de capital mobiliari, de manera que segueix oferint avantatges comparatius interessants pel que fa a les figures fiscals a Espanya o França. Cal no oblidar que els dividends, a Espanya, estan subjectes a una retenció del 19%.

Altres tributs

Finalment, cal assenyalar que a Andorra hi ha altres tributs que graven la contractació d’assegurances, els hidrocarburs, les transmissions patrimonials, el joc i les plusvàlues de comptes corrents, entre d’altres. Aquestes figures impositives són similars a les que estan vigents a Espanya i França.

Establir un negoci a Andorra

Per a crear societat a Andorra, únicament es requereix un capital mínim i autorització governativa en el cas de ser estranger. Els dos tipus de societats mercantils que es poden crear són la Societat Limitada (SL) i la Societat Anònima (SA), amb capitals mínims de 3.000 i 60.000 euros, respectivament, similars als necessaris a Espanya; també hi ha la figura de la SL unipersonal.

Per a invertir a Andorra amb aquesta opció, es requereix un domicili social físic al país i un administrador. Avui, és possible comptar amb el 100% del capital sent estranger, però, si es tindrà més del 10%, s’haurà de sol·licitar una autorització governativa. En tot cas, cal indicar que, en els últims anys, el Govern d’Andorra està especialment interessat a fomentar la inversió estrangera, i els tràmits s’han accelerat.

En Plus Serveis i Família ens dediquem principalment a assessorar i gestionar tot el necessari perquè es pugui establir-se en aquest país.

Som el Plus que necessita, tenim els Serveis que necessita, li rebem com Família.

Imatge de Tomasz Hanarz en Pixabay
Foto de Venta creat per jcomp – www.freepik.es