Entrades

Les noves bases de cotització ja estan vigents. 

Estem ja a l’octubre, fa un mes que s’ha posat en marxa el nou règim de cotització. La major diferència d’aquest règim amb relació a l’anterior, són els trams de cotització. Van passar de ser 4 (del 25%, del 50%, el 75% o del 100%) a 7 (25%, 50%, el 62,5%, 75%, 100%, 125%, 137,5%). El càlcul per determinar el tram corresponent es fa tenint en compte dos factors: 

 • en funció dels ingressos, 
 • en funció del sou mitjà del sector.

Pot consultar amb més detall tota la informació aquí: https://www.cass.ad/cotitzacions-del-treballadors-per-compte-propi

I ara com funciona? Ha canviat el procés de declaracions?

Aquest nou règim implica que tots els assegurats hauran de revisar la seva situació per demanar la cotització corresponent. Aquests son els passos a seguir:

 • Durant el mes de gener es pot fer una declaració ordinària en la qual es demana el percentatge que es creu que s’ha de cotitzar.
 • La resta de l’any, es pot fer una única declaració extraordinària, per regularitzar les cotitzacions fins al 31 de juliol. Si es fa passada aquesta data, generarà recàrrecs.
 • Cada mes, del dia 10 al 15, s’efectua el pagament de les cotitzacions mitjançant un càrrec efectuat al compte bancari comunicat a la CASS.
 • Un cop rebudes les dades econòmiques des del Departament de Tributs i Fronteres, la CASS pot modificar l’import de la cotització.
 • Aquesta modificació, tindrà efecte a partir del dia 1 de gener de l’any corrent. Si la cotització havia de ser superior, es generen recàrrecs i interessos pels mesos declarats anteriors a la revisió.

Certificat Electrònic Nacional de Govern. Què és i com funciona?

Per a fer la declaració, s’ha de fer servir el Certificat Electrònic Nacional de Govern. Això permet als treballadors per compte propi gestionar, sense desplaçar-se i de manera immediata, la declaració de la base de cotització. 

El certificat electrònic és una identificació electrònica, que serveix per autenticar i signar documents. Tal com si es signés un document imprès.

El certificat electrònic permet la signatura electrònica de documents: el receptor d’un document signat electrònicament pot tenir la seguretat que és l’original i que no ha estat manipulat, i l’autor de la signatura electrònica no podrà negar l’autoria de la signatura.

Altres punts importants

Expliquem alguns detalls més que creiem convenients de tenir en compte:

 • Els treballadors per compte propi estan obligats a cotitzar des de l’inici fins al cessament de l’activitat econòmica. 
 • Amb relació a les noves societats, l’obligació de cotització es compta transcorreguts 30 dies naturals des de la inscripció en el Registre de Societats.
 • Per a les bases de cotització igual o superiors al 100%: és obligatori cotitzar i per tant, s’ha de fer la corresponent declaració.
 • Per a les bases de cotització inferiors al 100%: són opcionals. La persona interessada pot demanar-ho, sempre que es compleixin els requisits de la renda neta i de la xifra de negoci de l’exercici econòmic anterior.
 • Per a qui ja té una quota reduïda que hagi estat atorgada abans de l’entrada en vigor de la llei, la manté fins a la data de venciment. A partir d’aquest moment hi haurà de fer una nova declaració corresponent a la nova base de cotització.
Plus Serveis i Família

Com veuen, en Plus Serveis i Família hem fet els “deures” i seguim estant pendents d’aquests canvis. Per a qualsevol informació o dubtes no dubteu en contactar-nos.

Cotitzacions CASS (Caixa Andorrana de Seguretat Social), entra en vigor un nou règim

A partir l’1 de setembre del 2019 entra en vigor la modificació de la Llei 17/2018 (Llei 9/2019 del 7 de febrer). Aquesta nova llei porta diversos canvis que afecten els treballadors per compte propi. A partir d’ara, pagaran en funció dels seus ingressos. Això s’ha fet amb l’objectiu de ser més equànime.

En PSF sabem que aquesta informació és important per als nostres clients i per tant creiem convenient comentar-ho.

Quins canvis trobarem en el nou règim de la CASS?

Expliquem les diferències entre el règim actual i el que entrarà en vigor.

Fins ara el règim de cotitzacions CASS dels treballadors per compte propi s’organitzava de la següent manera: 

 • La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d’assalariats de l’any anterior.
 • Els percentatges determinats es dividien en 4 (del 25%, del 50%, el 75% o del 100%).

Es pot dir que era un model força simplificat i amb uns trams de cotització que no permetien molta flexibilitat. 

El nou règim s’organitzarà així:

 • La base de cotització dels autònoms es calcula aplicant un percentatge determinat al salari mensual mitjà del total d’assalariats de l’any anterior.
 • Els percentatges determinats s’augmenten a 7 (25%, 50%, el 62,5%, 75%, 100%, 125%, 137,5%).
 • A més, es crea un nou règim de cotització per a joves emprenedors menors de 35 anys durant els primers 12 mesos d’activitat. Aquests cotitzaran el 55% del salari mínim, és a dir entre 50 i 60 euros, i tindran dret a les prestacions de la branca general.

Per què aquest canvi? Amb quin objectiu es fa aquesta modificació?

Cotitzacions CASS

Aquesta remodelació de la llei respon a la necessitat de crear un sistema més equitatiu per a tothom, tenint en compte la sostenibilitat del sistema de la CASS.

Aquest projecte de Llei dóna resposta a la resolució del Consell General del 5 de maig del 2016. En aquell moment es demanava al Govern, la possibilitat d’establir la cotització de la CASS de les persones que exerceixen una activitat per compte propi:

 • en funció dels seus ingressos o,
 • en funció del sou mitjà del sector.

En PSF estem pendents d’aquests canvis, per donar la millor assistència als nostres clients.

Som el Plus que necessites, tenim el Serveis que necessites. Per a qualsevol informació, podeu contactar-nos.

Imatge de rawpixel.com