ANDORRA, EDUCACIÓ, PLUS SERVEIS I FAMILIA, PLUS SERVEIS I FAMILIA, PSF

El prestigiós mètode MONTESSORI aterra a Andorra

Metode Montessori Andorra

Andorra segueix apostant per la qualitat i diversitat en l'educació, aquesta vegada és la prestigiosa escola Montessori qui es vol fer un espai en el Principat.

El seu sistema està destinat a deixar anar i fer créixer la imaginació de l'infant, donant-li llibertat per desenvolupar-se dins d'un ambient preparat, fet que afavoreix l'auto desenvolupament.

Maria Montessori considera que els primers anys de vida d'un infant és una fase decisiva pel seu desenvolupament i creixement personal.

Elmètode Montessories un model educatiu ideat per l'educadora y metgessa italiana Maria Montessori, a finals del Segle XIX i principis del XX.

Maria Montessori es va interessar per nens marginats per la societat i va veure el progres que feien gràcies a la seva pedagogia, pel que va entendre que podria ser un mètode útil per la resta d'infants, ja que els ajudava en el desenvolupament personal de la independència, la llibertat amb límits, el respecte en la sicologia natural i el creixement físic i social. El “Método Montessori” va ser publicat el 1912.

En què consisteix?

Es caracteritza per posar èmfasi en l'activitat que dirigeix el propi nen i en l'observació clínica per part del mestre, que consisteix en adaptar l'entorn d'aprenentatge del nen al seu nivell de desenvolupament.

Quin és el seu propòsit?

El propòsit bàsic és alliberar el potencial de cada nen perquè es desenvolupi en un entorn estructurat. El mètode va néixer amb la idea d'ajudar a l'infant en tot el seu desenvolupament, intel.lectual, físic, psíquic, social i d'aprenentatge, per aconseguir el màxim nivell en les seves capacitats.

En què es basa?

Es basa en el treball de l'infant amb col.laboració amb l'adult. Consideren que l'escola no és un lloc on el mestre transmet els seus coneixements , sinó un lloc on la intel.ligència del nen es desenvoluparà a través d'un treball lliure amb material didàctic especialitzat per cada un d'ells depenent de les seves necessitats.

Si vols descobrir més sobre el mètode Montessori clica aquí

Si vols saber més sobre el Sistema educatiu a Andorra clica aquí